นายเริ่ม คำมินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 22/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 205493
Page Views 315347
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (12 ก.พ. 61 | อ่าน 25 ครั้ง)
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09 ก.พ. 61 | อ่าน 17 ครั้ง)
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (20 ธ.ค. 60 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 โครงการ) (06 พ.ย. 60 | อ่าน 122 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 60 | อ่าน 137 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 (29 ก.ย. 60 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (10 ส.ค. 60 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเชิญร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ก.ค. 60 | อ่าน 133 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน (15 มิ.ย. 60 | อ่าน 1 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (07 มี.ค. 60 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (02 มี.ค. 60 | อ่าน 182 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (08 ก.พ. 60 | อ่าน 166 ครั้ง)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 150 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านศาลา (03 พ.ค. 59 | อ่าน 342 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 58 | อ่าน 407 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา (20 พ.ย. 58 | อ่าน 434 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (20 พ.ย. 58 | อ่าน 407 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแิอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่จัดสรร-บ้านไร่น้ำหิน (13 พ.ย. 58 | อ่าน 449 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ต.ค. 58 | อ่าน 485 ครั้ง)
 
เปิดเผยราคากลาง
ปรับผิวถนนคอนกรีตบ้านหมาก (07 มี.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ (02 มี.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง)
โครงการปรับผิวถนนคอนกรีตบ้านศาลา (28 ก.พ. 61 | อ่าน 63 ครั้ง)
วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร (27 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมาก (23 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเมรุฌาปณสถานบ้านป่ากล้วย (22 ก.พ. 61 | อ่าน 64 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (สายเชื่อมบ้านนาดอย หมู่ที่ 10) (02 ก.พ. 61 | อ่าน 78 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลา (01 ก.พ. 61 | อ่าน 72 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหล่ายหนอง (16 ม.ค. 61 | อ่าน 83 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (12 ธ.ค. 60 | อ่าน 85 ครั้ง)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (21 เม.ย. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (15 มี.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2561 (14 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2560 (10 ม.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (21 ธ.ค. 60 | อ่าน 2 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2560 (15 พ.ย. 60 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2560 (16 ต.ค. 60 | อ่าน 13 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (12 ก.ย. 60 | อ่าน 12 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 (23 ส.ค. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (21 ก.ค. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    มิถุนายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS