นายเริ่ม คำมินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 11/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 227725
Page Views 352570
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารตำบลสถาน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ต.ค. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (12 ก.พ. 61 | อ่าน 64 ครั้ง)
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09 ก.พ. 61 | อ่าน 57 ครั้ง)
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (23 ม.ค. 61 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (20 ธ.ค. 60 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 โครงการ) (06 พ.ย. 60 | อ่าน 155 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ต.ค. 60 | อ่าน 182 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2560 (29 ก.ย. 60 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 (10 ส.ค. 60 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเชิญร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ก.ค. 60 | อ่าน 225 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาและผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (07 มี.ค. 60 | อ่าน 194 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (02 มี.ค. 60 | อ่าน 222 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านน้ำลัด (08 ก.พ. 60 | อ่าน 210 ครั้ง)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 59 | อ่าน 351 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านศาลา (03 พ.ค. 59 | อ่าน 393 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 58 | อ่าน 454 ครั้ง)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา (20 พ.ย. 58 | อ่าน 469 ครั้ง)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (20 พ.ย. 58 | อ่าน 448 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแิอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่จัดสรร-บ้านไร่น้ำหิน (13 พ.ย. 58 | อ่าน 496 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ต.ค. 58 | อ่าน 526 ครั้ง)
 
เปิดเผยราคากลาง
ปรับผิวถนนคอนกรีตบ้านหมาก (07 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ (02 มี.ค. 61 | อ่าน 109 ครั้ง)
โครงการปรับผิวถนนคอนกรีตบ้านศาลา (28 ก.พ. 61 | อ่าน 99 ครั้ง)
วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร (27 ก.พ. 61 | อ่าน 40 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมาก (23 ก.พ. 61 | อ่าน 54 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเมรุฌาปณสถานบ้านป่ากล้วย (22 ก.พ. 61 | อ่าน 108 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (สายเชื่อมบ้านนาดอย หมู่ที่ 10) (02 ก.พ. 61 | อ่าน 126 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลา (01 ก.พ. 61 | อ่าน 106 ครั้ง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหล่ายหนอง (16 ม.ค. 61 | อ่าน 130 ครั้ง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน (12 ธ.ค. 60 | อ่าน 134 ครั้ง)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (21 เม.ย. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (15 มี.ค. 61 | อ่าน 31 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2561 (14 ก.พ. 61 | อ่าน 31 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2560 (10 ม.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (21 ธ.ค. 60 | อ่าน 29 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2560 (15 พ.ย. 60 | อ่าน 33 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2560 (16 ต.ค. 60 | อ่าน 41 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (12 ก.ย. 60 | อ่าน 38 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 (23 ส.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (21 ก.ค. 60 | อ่าน 36 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ปั๊มเคมีสำหรับงานอุปโภคบริโภค mkt1sreich 04 ก.ย. 61
เรื่องปั๊มเคมี ไว้ใจเราได้ mkt1sreich 04 ก.ย. 61
ปั๊มไดอะแฟรม Tapflo แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร mkt1sreich 04 ก.ย. 61
ทำไมปั๊มโดส ปั๊มมิเตอร์ริ่ง ต้องใช้ของ EMEC mkt1sreich 04 ก.ย. 61
ทำไมใช้ปั๊มเคมี Tapflo ถึงปลอดภัยกว่า mkt1sreich 04 ก.ย. 61
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับงานพัฒนารายได้
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
    ตุลาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS